تهران - خیابان الوند - خیابان ۳۵ - پلاک ۱۴ طبقه ۴

وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

وبینار معرفی جرایم رایانه‌ای و نحوۀ طرح دعاوی جرایم رایانه‌ای

ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق و فعال حوزه حقوق استارتاپی

یکشنبه ۲۹ مهر ۹۷

ثبت نام و اطلاعات بیشتر :

http://ffo.ir/JarRay

مطالب مرتبط