گزارش چهارمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

چهارمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

طبق مصوبۀ جلسۀ اول، صورت جلسات هیئت مدیره در وب‌سایت و رسانه‌های در دسترس انجمن منتشر می‌شود.

  • با توجه به تاخیر در ثبت روزنامه رسمی انجمن، مقرر شد عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا رحمانی سیم‌کارتی به نام انجمن تهیه کنند.
  • آقای معافیان (عضو هیئت‌مدیره) برنامه اولیه شبکۀ اجتماعی اینستاگرام را ارائه کردند. نسخۀ نهایی طی هفته جاری تدوین شود.
  • مصوب شد درباره موضوعات مهم حوزه کسب و کار آنلاین اعضای هیئت مدیره موضوعات را مشخص کنند و انجمن موضع‌گیری صنفی داشته باشد و از طریق دبیر در سایت و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.
  • مصوب شد فراخوان طراحی سایت جدید انجمن توسط رئیس هیئت مدیره نهایی و منتشر شود.
  • مصوب شد جهت ارسال و مراسلات از تحصیل‌دار ویژه آقای حجت فرید (عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره) استفاده شود.
  • مصوب شد که خانم‌ شریفی و آقای معافیان (اعضای هیئت‌مدیره) برنامه آموزشی پیشنهادی برای اعضای انجمن را ارائه کنند.

مطالب مرتبط