کمیسیون آموزشی

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی می‌‌رساند کمیسیون آموزش انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با هدف استانداردسازی آموزش‌های لازم به فعالین حوزه کسب و کارهای اینترنتی و همینطور ایجاد شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود.