گردهمایی تابستانه کسب‌وکارهای اینترنتی تهران

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی به منظور ایجاد بستری برای هم‌افزایی بین اعضای محترم انجمن، اقدام به برگزاری گردهمایی‌های فصلی نموده و نخستین دورۀ این رویداد با عنوان “گردهمایی تابستانۀ کسب وکارهای اینترنتی شهر تهران” در تیرماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
بدین‌وسیله از تمامی اعضای انجمن دعوت می‌شود با حضور در این نشست، در این فضای تعاملی مشارکت داشته باشند.

جهت ثبت نام برای حضور در رویداد، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۴/۱۰ اقدام فرمایید.

 برنامه رویداد
o ارائه گزارش عملکرد سالیانه انجمن
o رسیدگی به مشکلات اعضا
o شبکه‌سازی و پذیرایی

با احترام
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

لینک ایوند جهت ثبت نام

 

مطالب مرتبط