گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

بسمه تعالی

پیرو جلسه ای که هیات مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران داشت، مقرر شد که انجمن صنفی از اعضای خود درخواست نماید تا مشکلات خود را در خصوص شهرداری به وسیله آدرس ایمیل info@eanjoman.ir برای انجمن ارسال نمایند. طی جلسات آتی با شهرداری و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، درصدد هستیم تا بتوانیم مشکلات کسب و کارهای اینترنتی را مطرح و رفع نماییم. همچنین یکی از موارد مطرح شده در جلسه، امکان استفاده اعضا از امکاناتی است که شهرداری می تواند در اختیار استارتاپ ها به خصوص استارتاپ های فعال در حوزه خدمات شهری که به افزایش رفاه و خدمات اجتماعی سطح شهر کمک میکنند قرار بدهد.

مطالب مرتبط