گزارش یازدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

یازدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

  • تصمیمات هیئت‌مدیره برای تغییرات اعضا به ماه آینده موکول شد.
  • مصوب شد برای تغییرات حساب انجمن در حال حاضر از زرین‌پال آقای معافیان استفاده شود.
  • برای کارهای بانکی و جابه‌جایی حساب‌ها بخاطر مشکلات حسابی یکی از اعضای انجمن فعلا دست نگه داشته‌شده است.
  • شرکت در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۱ آبان توسط آقای شیرازی رئیس هیئت‌مدیره انجمن.
  • مقرر شد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره برای تنخواه مبالغی رو به عنوان کمک مالی به حساب انجمن واریز کنند.

مطالب مرتبط