گزارش سیزدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

سیزدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

  • بررسی کلی سایت جدید و بیان نظرات مختلف برای بهتر شدن سایت
  • از سرگیری راه‌اندازی کمیسیون آموزش با هدف کمک به کسب‌و‌کارها در شرایط فعلی
  • تصویب شد یک فرم جهت دریافت دغدغه‌های کسب‌و‌کارهابرای اعضای انجمن ارسال و بر اساس آن وبینارهای مختلف برگزار شود
  • طراحی یک پرسش‌نامه دیگر برای ارائه تخفیفات اعضای انجمن برای حمایت از کسب‌و‌کارها

مطالب مرتبط