جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد


جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد
با حضور نامزدهای حاضر در کمیسیون آموزش، جلسه انتخاب اعضای این کمیسیون برگزار شد و طی آن این عزیزان به عضویت این کمیسیون درآمدند :

1-عادل طالبی (نماینده هیات مدیره انجمن در کمیسیون)

2- فرهاد بیات

3-یزدان باغستانی

4-شیوا یزدانفر

5-نیره چاوشی

همچنین این عزیزان به عنوان اعضای مشورتی کمیسیون انتخاب شدند:

1-احسان محمدی

2-سعید قاسمی

3-سجاد موسوی

جلسات کمیسیون آموزش شنبه هر دو هفته یک بار از ساعت 14:00 الی 16:00 در محل انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی برگزار خواهد شد.


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد