فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی


فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی
انجمن کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی به منظور توسعه سرویس ها و خدمات به اعضا و همچنین فراهم کردن امکانات مختلف ، بررسی و رفع موانع حقوقی و دیگر موارد مرتبط با موضوع فعالیت انجمن در راستای فرهنگ سازی و رفع موانع مربوط به کسب و کارها و همچنین برای تامین هزینه های مستقیم این فعالیت ها، با توجه به اینکه انجمن تا امروز از هیچ نهادی دولتی مبلغی در قالب کمک مالی دریافت نکرده و سیاست انجمن و هیات مدیره هم در دوره اول و هم در دوره دوم بر استقلال انجمن بوده است، در نظر دارد تا با حذب حامی مالی برای انجمن صنفی بتواند سریع تر به اهداف خود دست پیداکند. از این رو شرکت های بزرگ که در راستای اهداف و برنامه ها و سایت های حمایتی و مسئولیت اجتماعی خود تمایل دارند میتواند برای حمایت مالی از انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران و اطلاع از شرایط مربوطه با دفتر انجمن به شماره تلفن 88814835 021 و یا ایمیل info@eanjoman.ir تماس حاصل فرمایند.اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد