سامانه احراز هویت امتا

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونی…
ادامه مطلب